De uitvaartverzekering

Financiering van
uw laatste wensen

U spaart op uw eigen tempo om uw uitvaart te financieren. En u ontlast uw dierbaren financieel, waardoor u hen onvoorziene en belangrijke uitvaartkosten vermijdt.

Een gedetailleerde en transparante prijsofferte zal als basis dienen om het te financieren bedrag te bepalen.

De financiering is gebaseerd op een levensverzekeringscontract waarin de verzekeraar zich ertoe verbindt om bij het overlijden van de verzekerde het kapitaal uit te keren aan de uitvaartondernemer die als begunstigde is aangewezen. Als er na de uitvaart een saldo overblijft, wordt dat aan de erfgenamen teruggegeven.

De voordelen van de uitvaartvoorzorg

De uitvaartvoorzorg is een eenvoudige, verantwoorde en comfortabele oplossing om uw dierbaren te bevrijden van een financiële en morele last, en om het hen gemakkelijker te maken in pijnlijke momenten.

  • Een gepersonaliseerde service
  • Gegarandeerd rendement
  • Aantrekkelijke premies volgens de leeftijd van de verzekerde (18 tot 99 jaar)
  • Periodieke premiebetaling (max. leeftijd 74 jaar) of eenmalige premie (max. leeftijd 99 jaar)
  • Kinderen zijn ook verzekerd
  • Geen wachttijd
  • Geen medische verklaring of gezondheidsvragenlijst
  • Rechtstreekse betaling van de factuur van de uitvaartondernemer

Uitvaartcontracten geven de verzekerde de garantie dat zijn wensen strikt worden gerespecteerd.

Contacteer ons

De uitvaartovereenkomst

Indien u geen verzekering wenst af te sluiten of indien u niet in aanmerking komt voor een begrafenisverzekering, bestaat er de uitvaartovereenkomst.

Dit is een overeenkomst tussen u en onze uitvaartonderneming waarin de uitvaartproducten en -diensten waartoe de aangewezen uitvaartonderneming zich verbindt, in detail zijn vastgelegd. Bij het dossier kan ter informatie een gedetailleerde en transparante prijsofferte worden gevoegd.

De uitvaartovereenkomst geeft de ondertekenaar de garantie dat zijn of haar wensen strikt zullen worden nageleefd.

Contacteer ons

Gratis

De bijstandskaart

Zodra wij uw laatste wilsverklaring hebben ontvangen, zonder enige verplichting om een uitvaartverzekering af te sluiten, ontvangt u gratis een gepersonaliseerde kaart, voor u en twee van uw familieleden naar keuze.

Zij zullen van uw verklaring op de hoogte worden gebracht en ervoor zorgen dat uw wensen worden gerespecteerd door Uitvaarten Georges Henri op de hoogte te brengen.

Demande
de devis

Demande de devis

    Merci de me contacter pour: